कार्यक्रम तालिका

सबै
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
साझा चौैतारी पुनः प्रसारण 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
द फिल्मी वज 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
साथिसंग मनको कुरा 4:15 pm - 5:00 pm
मुक्तिको मार्ग 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
पुराना लोक गीतहरू 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 7:30 pm
नेपाली गितहरु 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
SMS संग लोकगीत 9:15 pm - 10:00 pm
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
बदलिदो नेपाल (उज्यालो) 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
द फिल्मी वज 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
खालि समय (ट्यालेन्ट सो) 4:15 pm - 5:00 pm
मुक्तिको मार्ग 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
पुराना लोक गीतहरू 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 5:30 pm
नेपाली गितहरु 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
पुस्ताको आवाज 9:15 pm - 10:00 pm
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
बदलिदो नेपाल (उज्यालो) 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
द फिल्मी वज 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
हामी कोपीला (बाल) 4:15 pm - 5:00 pm
मुक्तिको मार्ग 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
पुराना लोक गीतहरू 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 5:30 pm
दविएका आवाज 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
श्रृति सम्बेग 9:15 pm - 10:00 pm
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
दविएका आवाज पुनः प्रसारण 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
द फिल्मी वज 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
खालि समय (गाउ खाने कथा) 4:15 pm - 5:00 pm
मुक्तिको मार्ग 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
सहकारी सन्देश 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 5:30 pm
नेपाली गितहरु 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
बुलबुल (उज्यालो) 9:15 pm - 10:00 pm
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
बदलिदो नेपाल (उज्यालो) 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
द फिल्मी वज 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
हामी कोपीला (बाल) 4:15 pm - 5:00 pm
मुक्तिको मार्ग 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
पुराना लोक गीतहरू 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 5:30 pm
उमाकुण्ड आवाज 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
कृति बाचन 9:15 pm - 10:00 pm
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
बदलिदो नेपाल (उज्यालो) 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
द फिल्मी वज 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
विभिन्न गितहरु 4:15 pm - 5:00 pm
मार्ग दर्शन 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
तामाङ सेलो गितहरु 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 5:30 pm
म पनि गाउछु 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
श्रृति सम्बेग (उज्यालो) 9:15 pm - 10:00 pm
प्रवचन तथा भजन 05:00 am - 05:30 am
प्रभातकालिन समाचार 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
तीनलाल खबर 07:00 am - 07:30 am
जिवनको मार्ग 07:30 am - 08:00 am
नेपाली आधुनिक गीत 08:00 am - 08:20 am
बदलिदो नेपाल (उज्यालो) 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो) 09:00 am - 09:10 am
लोक मञ्जरी 09:10 am - 10:00 am
लोक (प्रोमो) 10:00 am - 10:15 am
नेपाली फिल्मको गितहरु 10:15 am - 11:00 am
हाम्रो भाका (सिटिजन बाट) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो) 12:00 pm - 12:15 pm
हिन्दी गितहरु 12:15 pm - 1:00 pm
तीनलाल खबर 1:00 pm - 1:15 pm
रिमिक्स/पप गीतहरु 1:15 pm - 2:00 pm
सुगम संगित 2:00 pm - 3:00 pm
उज्यालो समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
नेपाली फिल्मको गितहरु 3:15 pm - 4:00 pm
तीनलाल खबर 4:00 pm - 4:15 pm
विभिन्न बाल गितहरु 4:15 pm - 5:00 pm
सु–सन्देश 5:00 pm - 5:30 pm
न्यु होप 5:30 pm - 6:00 pm
समाचार (उज्यालो) 6:00 pm - 6:20 pm
पुराना लोक गीतहरू 6:20 pm - 7:00 pm
तीनलाल खबर 7:00 pm - 5:30 pm
साझा चौतारी 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण (उज्यालो) 8:00 pm - 8:30 pm
SMS संग लोकगीत 8:30 pm - 9:00 pm
प्रमो प्रशारण 9:00 pm - 9:15 pm
अल्झिएको साहित्य 9:15 pm - 10:00 pm